Пелагонитиса {4402}
Virgin the Pelagonitissa
место:
Афон: монастырь Хилендарский
Mount Athos: Serbian monastery Hilandar
оформление:
Фреска. Форма неправильная, верх полукруглый.
Fresco.

Taиno vreme nastanka hilandarskih fresaka iz Milutinovog doba nije moguжe odrediti, ali su one svakako slikane u poslednjim godinama njegove vladavine, najverovatnije oko 1317.

Zidne slike u unutraљnjoj priprati mogle su nastati i neљto kasnije.
U glavnoj hilandarskoj crkvi, Milutinovoj zaduћbini, sahranjivani su pojedini ugledni darodavci i njihovi roрaci.
Nad njihovim grobovima u arkosoliju slikani su, likovi Bogorodice, nekad i drugih svetitelja.
U severozapadnom uglu naosa nalazi se grob cesara Vojihne, taљta despota Jovana Ugljeљe.
Na fresci nad njegovim grobom naslikana je, u sedmoj deceniji XIV veka, predstava Bogorodice Pelagonijske sa razigranim detetom u rukama.
Dobro oиuvana i koloristiиki sveћa, freska se moћe ubrojiti u uspelija dela svoje epohe.
Nad grobom nepoznatog pokojnika uz juћni zid unutraљnje priprate takoрe je predstavljena Bogorodica Pelagonijska, ali su sa strane naslikani srpski svetitelji Simeon i Sava kako mole za umrlog.
Stilski razlozi daruju ovu fresku takoрe u sedmu deceniju XIV veka.
U grobnici u unutraљnjoj priprati, uz severni zid, sahranjen je 1430-1431, Repos, brat иuvenog Skenderbega iz albanske porodice Kastriota.
Za spas njegove duљe obraжaju se Bogorodici sv. Georgije i srpski svetitelji Simeon i Sava.
Nepoznati majstor ove freske bio je oskudnijeg talenta.
предмет с изображением:
посвящённый предмет:
сайт Hilandarsko utvrрenje
Virgin museum
Peter museum
Mycrossof
Valenik
Hosted by uCoz